alt text

Vlastnická struktura společnosti

Příjmy společnosti

Naše společnost je financována primárně z reklam

85%
příjmů představuje
inzerce
15%
podpora a
předplatné

Financování a investoři

2017
Investor a spoluvlastník

V roce 2017 společnost REFRESHER získal první velkou investici ve výši 200 000 € od společnosti Asmira Solutions, s.r.o.

2022
Odkoupení vlastnictví

V roce 2022 CB REF, j.s.a odkoupila podíl od odcházejícího společníka a Asmisa Solutions, s.r.o a nabyla 49% podíl ve společnosti.

2022
Významná investice

Spolu se změnou struktury vlastnictví a vstupem CB REF, j.s.a získala společnost REFRESHER investici ve výši 1 100 000 €.

Řízení společnosti je v rukou zakladatelů a formát zůstává nezměněn

Aktuální struktura vlastníků CB REF, j.s.a je dostupná v Centrálním Depozitáři Cenných Papírů SR, a.s.
CB REF, j.s.a nezasahuje a nemůže zasahovat do fungování a nezávislosti redakce, má pouze kontrolní mechanismy spojené s alokací financí a na ochranu společníků a vlastníků akcií v CB REF, j.s.a.

Většinová a rozhodující část podílů společnosti je v rukou původních zakladatelů.